Xem Hướng Nhà 2018

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Tân Hợi 1971

Nhà sinh người (Khôn Thổ sinh Ly Hỏa), bị tiết khí, không tốt. Bạn sinh ngày: 01-06-1971 Dương lịch Tức ngày:9/5/1971 Âm lịch. TuổiTân Hợi Giới tính: Nam Bản mệnh: Thoa Xuyến Kim Cung mệnh:Khôn Các hướng tốt 1. Hướng Đông Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Khôn – Âm Thổ. Chọn nhà

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Canh Tý 1960

Sự kết hợp tạo thành du niên Lục sát (thuộc sao Văn Khúc Thủy tinh), xấu. TuổiCanh Tý Giới tính: Nam Bản mệnh: Bích Thượng Thổ Cung mệnh:Tốn Các hướng tốt 1. Hướng Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Tốn – Âm Mộc. Chọn nhà hướng Khảm ( hướng Bắc ) – Dương

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Nhâm Dần 1962

Nhà này làm ăn suy bại, không giàu có. Sức khỏe suy yếu, con trai thứ dễ tổn thọ sớm. Bạn sinh ngày: 01-06-1962 Dương lịch Tức ngày:29/4/1962 Âm lịch. TuổiNhâm Dần Giới tính: Nam Bản mệnh: Kim Bạch Kim Cung mệnh:Khôn Các hướng tốt 1. Hướng Đông Bắc: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Tân Sửu 1961

Sự kết hợp tạo thành du niên Ngũ quỷ (thuộc sao Liêm Trinh Hỏa tinh), xấu nhiều. Giới tính: Nam Bản mệnh: Bích Thượng Thổ Cung mệnh:Chấn Các hướng tốt 1. Hướng Nam: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung mệnh Chấn – Dương Mộc. Chọn nhà hướng Ly (hướng Nam ) – Âm Hỏa. Sự

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Qúy Mão 1963

Về ngũ hành, nhà khắc người (Cấn Thổ khắc Khảm Thủy), xấu. Nhà và người thuần dương ( Dương Thổ của Cấn với Dương Thủy của Khảm), xấu. Bạn sinh ngày: 01-06-1963 Dương lịch Tức ngày:10/4/1963 Âm lịch. TuổiQúy Mão Giới tính: Nam Bản mệnh: Kim Bạch Kim Cung mệnh:Khảm Các hướng tốt 1. Hướng

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964

Nhà và người cân bằng âm dương nhưng đây là sự cân bằng của cặp ngũ hành tương khắc nên thành rất xấu. Bạn sinh ngày: 01-06-1964 Dương lịch Tức ngày:21/4/1964 Âm lịch. TuổiGiáp Thìn Giới tính: Nam Bản mệnh: Phú Đăng Hỏa Cung mệnh:Ly Các hướng tốt 1. Hướng Đông: Sinh khí Chủ nhà

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với Dương Kim của Càn) mất cân bằng, xấu. Nhà khắc người (Can Kim khắc Chấn Mộc), rất xấu. Bạn sinh ngày: 01-06-1967 Dương lịch Tức ngày:24/4/1967 Âm lịch. TuổiĐinh Mùi Giới tính: Nam Bản mệnh: Thiên Hà Thủy Cung mệnh:Càn Các hướng tốt 1. Hướng

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Canh Tuất 1970

Người khắc nhà (Chấn Mộc khắc Cấn Thổ), xấu. Nhà và người thuần dương (Dương Thổ của Cấn với Dương Mộc của Chấn), xấu. Bạn sinh ngày: 01-06-1970 Dương lịch Tức ngày:28/4/1970 Âm lịch. TuổiCanh Tuất Giới tính: Nam Bản mệnh: Thoa Xuyến Kim Cung mệnh:Chấn Các hướng tốt 1. Hướng Nam: Sinh khí Chủ

Xem hướng nhà tốt nhất gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965

Người khắc nhà, xấu. Nhà và người thuần dương ( Dương Thủy của Khảm với Dương Thổ của Cấn), xấu. Bạn sinh ngày: 01-06-1965 Dương lịch Tức ngày:2/5/1965 Âm lịch. TuổiẤt Tị Giới tính: Nam Bản mệnh: Phú Đăng Hỏa Cung mệnh:Cấn Các hướng tốt 1. Hướng Tây Nam: Sinh khí Chủ nhà thuộc cung